18 มกราคม 2562 ชาวโคราชร่วมทำแนวกันไฟป่าเขตป่าสงวน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_296180/

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.6 (ป่าครบุรี) พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอครบุรี ร่วมกันทำแนวกันไฟป่าบริเวณป่าเขาคงคา ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าลุกลามในช่วงหน้าแล้ง สร้างหมอกควันที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่อำเภอครบุรี โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ได้นำอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ มีด เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาด และถังฉีดน้ำ ไปทำแนวกันไฟโดยรอบภูเขา ความกว้างกว่า 10 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกลามในกรณีที่อาจจะมีการจุดไฟจากพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่า พร้อมทั้งติดป้ายเตือนไม่ให้ชาวบ้านจุดไฟเผาป่าและล่าสัตว์ด้วย สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอครบุรีนั้น เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งสาเหตุหลักมาจากน้ำมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หรือหาของป่า รวมไปถึงการเผาเศษวัชพืชตามแปลงเกษตร เป็นต้น และในปีนี้ก็เกิดไฟป่าขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโคกกระชายและตำบลบ้านใหม่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรีและเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหลายจุด แต่ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่เองมีความตื่นตัวและช่วยกันดับไฟป่าอย่างทันท่วงทีทำให้ความเสียหายอยู่ในวงจำกัด